chemIQ
Platforma do zarządzania informacjami o mieszaninach i substancjach chemicznych

Klient Ecothesis
Branża Chemiczna
Kraj Polska
Model fixed-price
Tematyka platforma do zarządzania informacjami o mieszaninach i substancjach chemicznych
Technologie Symfony 3.4 MySql Bootstrap 3

Problem

Ewidencjonowanie oraz wnikliwa ocena substancji i mieszanin chemicznych to skomplikowane i pracochłonne procesy.

Według regulacji prawnych, producenci chemikaliów muszą obowiązkowo udostępniać karty charakterystyki MSDS (Material Safety Data Sheet). Karty te zawierają szereg danych fizykochemicznych każdej z mieszanin, np. palność, szkodliwość, stan skupienia, rekomendowana odzież ochronna itp.

Ich celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia.

Celem ChemIQ było stworzenie bazy do inteligentnego zarządzania mieszaninami i substancjami chemicznymi, która pozwalałaby klientom na łatwy dostęp i kontrolę nad nimi za pośrednictwem jednej platformy.

Rozwiązanie

Zespół Look4App stworzył kompleksową aplikację webową z bazą danych zawierającą karty charakterystyki mieszanin chemicznych oraz ich substancji składowych.

Użytkownikom aplikacji udostępniliśmy również możliwość wprowadzenia dodatkowych atrybutów do używanych mieszanin np. przeznaczenie, osoba odpowiedzialna, miejsce stosowania.

Bazując na wprowadzonych danych system generuje odpowiednie dokumenty: skrót karty MSDS i matrycę ryzyka. Możliwe jest również wyliczanie opłat za emisję substancji lotnych z używanych mieszanin czy tworzenie wykresów zużycia rocznego i porównywanie go z danymi z poprzednich lat.

Ciągłe doskonalenie oprogramowania

W kolejnym etapie planujemy rozbudować aplikację o Kreator Etykiet. Taka etykieta będzie gotowym plikiem do wydruku zawierającym kod kreskowy lub QR. Po jego zeskanowaniu użytkownik otrzyma pełną informację o mieszaninie.

Współpracując z klientem, stworzyliśmy kompleksowe rozwiązanie automatyzujące pracochłonny proces. Dzięki platformie wszystkie osoby mające kontakt z substancjami chemicznymi mają łatwy i szybki dostęp do kluczowych informacji - w ten sposób spełniamy wymagania prawne i zwiększamy bezpieczeństwo pracowników.

W planach mamy również aktualizację strony aplikacji ChemIQ.

Szukasz sprawdzonego zespołu do swojego projektu?

Skontaktuj się z nami
Poprzedni Następny